Juniperus communis 'Hibernica' -irischer Säulenwacholder-

Juniperus communis 'Hibernica' -irischer Säulenwacholder-

Beschreibung

schmale, dicht geschlossene Säulenform, Zweigspitzen aufrecht, Nadeln hellgrün.