Kalmia latifolia 'Ostbo Red' (Heidekrautgewächs)

Kalmia latifolia 'Ostbo Red' (Heidekrautgewächs)

Beschreibung

langsam, kompakt wachsend, Blätter lanzettlich, wechselständig, immergrün, Blütenknospe leuchtendrot, Blüten hellrosa, in Dolden, Juni, frosthart.